Dieses Plugin ist nicht mit den jüngsten 3 Hauptversionen von WordPress getestet worden. Es wird möglicherweise nicht mehr gewartet oder unterstützt und kann Kompatibilitätsprobleme haben, wenn es mit neueren Versionen von WordPress verwendet wird.

BizCalendar Web

Beschreibung

Romana

Acest modul permite afisarea in orice site WordPress a unui formular prin care se pot face programari online pentru o clinica medicala care foloseste aplicatia BizMedica (http://www.setrio.ro/bizmedica/).

Pentru ca modulul sa functioneze corect, acesta transfera toate datele introduse in formular catre un serviciu web extern inclus in aplicatia BizMedica, care este gazduit pe serverul clinicii medicale. De asemenea, el preia date despre medici, specialitati medicale, intervale orare disponibile, etc. din acest serviciu. Toata comunicatia intre serverul WordPress si serviciul extern BizMedica se face criptat, prin protocolul HTTPS.

English

This plugin allows you to display a form on any WordPress site which allows you to make online appointments for any medical clinic using BizMedica software solutions (http://www.setrio.ro/bizmedica/).

In order for the correct function of the plugin, it transfers all the data entered into the form to an external web service included in the BizMedica application, which is hosted on the medical clinic server. It also downloads data about physicians, medical specialties, available time slots, etc. from this external service. All communication between the WordPress server and the BizMedica external service is encrypted through the HTTPS protocol.

Screenshots

 • Selectare servicii si medic dorit / Select desired physician and services

Installation

Romana

 1. Copiați directorul bizcalendar-web în locația /wp-content/plugins/
 2. Activați modulul prin intermediul meniului „Module“ din WordPress
 3. Folosiți opțiunea de meniu „BizCalendar“ pentru a configura opțiunile modulului
 4. Adăugați codul [bizcal] pe pagina sau postarea pe care doriți să apară formularul de programări

English

 1. Upload bizcalendar-web folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‚Plugins‘ menu in WordPress
 3. Use „BizCalendar“ admin menu option to configure the plugin
 4. Add the shortcode [bizcal] on the desired page/post

FAQ

Is the plugin free?

The plugin can be downloaded and installed for free on any server. However, it requires a valid username and password obtained from the medical clinic in order to allow connections to the BizMedica service.

Rezensionen

Für dieses Plugin gibt es keine Rezensionen.

Mitwirkende & Entwickler

„BizCalendar Web“ ist Open-Source-Software. Folgende Menschen haben an diesem Plugin mitgewirkt:

Mitwirkende

Übersetze „BizCalendar Web“ in deine Sprache.

Interessiert an der Entwicklung?

Durchstöbere den Code, sieh dir das SVN Repository an oder abonniere das Entwicklungsprotokoll per RSS.

Änderungsprotokoll

1.1.0.2

 • RO: fix ordine incarcare script recaptcha
 • EN: fix recaptcha script loading order

1.1.0.1

 • RO: fix admin redirect
 • EN: fix admin redirect

1.1.0.0

 • RO: fix data minima calendar
 • EN: minimim date datepicker fix

1.0.9.9

 • RO: cateva fixuri, aspect buton popup
 • EN: small fixes, popup button appearence

1.0.9.8

 • RO: cateva fixuri
 • EN: small fixes

1.0.9.7

 • RO: cateva fixuri, text personalizabil pentru modalitatea de plata
 • EN: small fixes, custom text for payment types

1.0.9.6

 • RO: cateva fixuri
 • EN: small fixes

1.0.9.5

 • RO: cateva fixuri
 • EN: small fixes

1.0.9.4

 • RO: optimizare incarcare nomenclatoare, cateva fixuri
 • EN: load-time optimisation for nomenclators, small fixes

1.0.9.3

 • RO: adaptari vue props
 • EN: vue props adaptations

1.0.9.2

 • RO: transformari texte titluri nomenclatoare, cateva fixuri
 • EN: nomenclator title text transform, small fixes

1.0.9.1

 • RO: cateva fixuri
 • EN: small fixes

1.0.9.0

 • RO: cateva fixuri
 • EN: small fixes

1.0.8.9

 • RO: customizare tema vue, texte implicite bife schimbate, maximum programari pe zi per ip
 • EN: vue theme customisation, default checkboxes texts altered, max appointments per day per ip

1.0.8.8

1.0.8.7

1.0.8.6

1.0.8.5

1.0.8.4

1.0.8.3

 • RO: cateva imbunatatiri si fixuri
 • EN: small features and fixes

1.0.8.2

 • RO: cateva corectii de css
 • EN: small css fixes

1.0.8.1

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.8.0

 • RO: implementat formular in vue-js, se utilizeaza shortcode-ul [bizcalv] sau se forteaza din setari pentru tagurile bizcal.
 • EN: implemented vue-js form, use the [bizcalv] shortcode or force vue display for all bizcal tags from settings.

1.0.7.15

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.7.14

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.7.13

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.7.12

 • RO: Fix pentru text email client
 • EN: Client email text fix

1.0.7.11

 • RO: Fix pentru browser Safari
 • EN: Safari bug-fixes

1.0.7.10

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.7.9

 • RO: fixat pastrarea fisierelor jquery-ui personalizate la actualizarile ulterioare. Dupa actualizare, daca utilizati Aspect jquery-ui personalizat, va rugam sa descarcati din nou tema in tabul Aspect jQuery UI din setarile modulului. Corectii css mici.
 • EN: fixed losing the custom jquery-ui css files upon plugin update. If you are using custom jquery-ui interface, please re-download the theme using the button inside the JQuery UI look tab in the plugin settings.

1.0.7.8

 • RO: posibilitate reordonare specialitati in selector (Tab aspect), corectii CSS implicit, cateva corectii de erori
 • EN: can reorder specialities in the selector (Appearance Tab), default CSS corrections, small bugfixes

1.0.7.7

 • RO: adăugarea unor texte suplimentare în zona de mesaje personalizabile
 • EN: add additional texts in customizable messages area

1.0.7.6

 • RO: modificare aspect elemente jQuery UI si selectoare din interfata modulului (Tab Aspect jQuery UI din setari).
  posibilitate adaugare CSS Personalizat (Tab CSS Personalizat din setari)
  bife Acorduri – implicit active (Termeni si conditii, GDPR, Newsletter) cu texte si link-uri personalizabile sau selectie pagina (Tab Acorduri din setari)
  pagina de programare cu succes care are acces unic permitand astfel link tracking, cu text personalizabil si link personalizabil sau selectie pagina (Tab Link Tracking din setari)
  fixuri interfata administrare
  mesaje noi customizabile
  majoritatea mesajelor curente au fost alterate pentru a suporta noile informatii si pentru a permite reordonarea informatiilor din interior. Textele vechi inca sunt suportate in forma lor curenta, dar este foarte recomandat sa le adaptati sau sa reveniti la textul original. Pentru a folosi textul original, eliminati complet continutul textului din casetele de editare dorite. Textul original se afla deasupra casetei de editare, copiati cu grija.
  clientul poate descarca programarea in format .ics sau .vcs pentru a-l inregistra in aplicatia calendar dorita.
 • EN: change the look of jQuery UI elements and selectors in the module interface (JQuery UI look tab in settings).
  possibility to add Custom CSS (Custom CSS Tab from settings)
  Agreement ticks – enabled by default (Terms and conditions, GDPR, Newsletter) with customizable texts and links or page selection (Tabs Agreements in settings)
  Scheduling Success page that has unique access thus allowing link tracking, with customizable text and customizable link or page selection (Tab Link Tracking from settings)
  administration interface fixes
  new customizable messages
  most of the current messages have been altered to support the new information and to allow the reordering of the information inside. Old texts are still supported in their current form, but it is highly recommended to adapt them or return them to the original text. To use the original text, completely remove the text content from the desired edit boxes. The original text is above the edit box, copy it carefully.
  the client can download the schedule in .ics or .vcs format to register it in the desired calendar application.

1.0.7.5

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.7.4

 • RO: s-a remediat problema de transmitere a specialității medicale în cadrul programărilor gratuite
 • EN: we fixed an issue in witch the medical speciality could be incorrectly determined when making free appointments

1.0.7.3

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.7.2

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.7.1

 • RO: am îmbunătățit modalitatea de filtrare a serviciilor medicale disponibile
 • EN: we improved the way the medical services are being filtered

1.0.7.0

 • RO: am adăugat prețul serviciului în mail-ul de confirmare a programării
 • EN: we added the service price in the appointment confirmation e-mail body

1.0.6.9

 • RO: am eliminat modificarea din 1.0.6.8
 • EN: we reverted the changes in 1.0.6.8

1.0.6.8

 • RO: s-a remediat o problema de compatibilitate cu site-urile care foloseau jQuery 3.x
 • EN: we fixed a compatibility issue with websites using jQuery 3.x

1.0.6.7

 • RO: s-a remediat problema aparuta la validarea codului ReCaptcha in versiunea 1.0.6.6
 • EN: we fixed the issue introduced with version 1.0.6.6 regarding ReCaptcha code validation

1.0.6.6

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.6.5

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.6.4

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.6.3

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.6.2

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.6.1

 • RO: cateva corectii de erori
 • EN: small bugfixes

1.0.6.0

 • RO: s-a adaugat posibilitatea de a preselecta serviciul dorit in fereastra de programare
  s-a adaugat posibilitatea de a modifica ordinea de selectare a campurilor in fereastra de programare
 • EN: we added the posibility to preselect the medical service
  we added the posibility to change the display order for the appointment filters

1.0.5.1

 • RO: s-au făcut unele modificări de stil pentru compatibilitate cu temele instalate la anumiți clienți
 • EN: we made some changes to the stylesheet for compatibility with some templates our customers are using

1.0.5.0

 • RO: s-a adăugat posibilitatea de a selecta locația pentru care se face programarea (pentru clinicile cu mai multe locații)
 • EN: we added the possibility to select the location for which the appointment is done (for clinics with several locations)

1.0.4.1

 • RO: s-a remediat problema care apărea la utilizarea mai multor butoane de programare cu preselectare medic în aceeași pagină
 • EN: we fixed an issue when using multiple physician appointment buttons on the same page

1.0.4.0

 • RO: s-a adăugat posibilitatea de a adăuga mai multe butoane de programare pe aceeași pagină, cu posibilitatea de preselectare a specialității medicale și a medicului preferat
 • EN: we added the possibility to add more than one appointment button on the same page, and the possibility to preselect the medical specialty and the preferred physician

1.0.3.6

 • RO: s-au făcut unele modificări de stil pentru compatibilitate cu temele instalate la anumiți clienți
 • EN: we made some changes to the stylesheet for compatibility with some templates our customers are using

1.0.3.5

 • RO: s-au făcut unele modificări de stil pentru compatibilitate cu temele instalate la anumiți clienți
 • EN: we made some changes to the stylesheet for compatibility with some templates our customers are using

1.0.3.4

 • RO: s-au făcut unele modificări de stil pentru compatibilitate cu temele instalate la anumiți clienți
 • EN: we made some changes to the stylesheet for compatibility with some templates our customers are using

1.0.3.3

 • RO: s-a remediat o problemă în urmă căreia uneori se trimitea mail de confirmare programare, chiar dacă intervalul de timp solicitat era ocupat de o altă programare
 • EN: we fixed the issue with the module sometimes sending confirmation e-mail even if the requested time interval was occupied by another appointment

1.0.3.2

 • RO: s-au făcut unele modificări de stil pentru compatibilitate cu temele instalate la anumiți clienți
 • EN: we made some changes to the stylesheet for compatibility with some templates our customers are using

1.0.3.1

 • RO: s-a remediat problema de derulare a listei de intervale orare disponibile pe dispozitivele mobile
 • EN: we fixed the time intervals scrolling issue on mobile devices

1.0.3.0

 • RO: s-a adăugat posibilitatea de a alege medicul dorit atunci când se caută sloturi de timp disponible
  s-a adăugat posibilitatea de a deschide modulul de programari ca fereastră popup
  diverse optimizări și îmbunătățiri
 • EN: we added the possibility of choosing the desired doctor when looking for available time slots
  now it’s possible to open the programming module as a popup window
  various fixes and improvements

1.0.2.2

 • RO: s-a remediat o problemă care putea duce în anumite cazuri la o durată mare de timp la încărcarea specialităților
 • EN: we fixed an issue which could lead to high delays when loading medical specialities

1.0.2.1

 • RO: s-a remediat o problemă la preluarea programărilor disponibile în cazul în care există multe cereri simultane către serviciul BizMedica
 • EN: we fixed an issue with downloading available appointments if there are many simultaneous requests to the BizMedica service

1.0.2.0

 • RO: s-a adăugat posibilitatea de a defini un număr minim de zile până la prima programare disponibilă în site
 • EN: we added the posibility to define a minimum period (in days) until the first appointment interval displayed on the form

1.0.1.5

 • small bugfixes

1.0.1.4

 • small bugfixes

1.0.1.3

 • small bugfixes

1.0.1.2

 • solve conflict with Bootstrap Datepicker

1.0.1.1

 • add max availabilities option

1.0.1.0

 • add physician picture and description

1.0.0.1

 • get payment types on speciality selection

1.0.0.0

 • Initial version