Dieses Plugin ist nicht mit den jüngsten 3 Hauptversionen von WordPress getestet worden. Es wird möglicherweise nicht mehr gewartet oder unterstützt und kann Kompatibilitätsprobleme haben, wenn es mit neueren Versionen von WordPress verwendet wird.

Ratingcaptain-plugin

Beschreibung

Opis

Rating Captain to aplikacja, która pomaga firmom w poprawie wizerunku na portalach opiniotwórczych. Dzięki analizie zebranych opinii pozwala w łatwy sposób wyciągać wnioski płynące z ocen klientów. Poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji i analizy predyktywnej z pomocą Rating Captain można szybko rozwijać swoją działalność i wdrażać ulepszenia w biznesie.

Sprawdź, jakie możliwości daje integracja WordPress z Rating Captain:

Pozyskiwanie opinii – aplikacja pozwala pozyskać prawdziwe opinie od klientów w każdym serwisie opiniotwórczym, np. Google, Facebook, TripAdvisor.

Maile, SMS-y, pop-upy – możesz skorzystać z wielu możliwości dostarczenia do klientów wiadomości z prośbą o wystawienie opinii.

Ankiety NPS – automatyzuj badania satysfakcji klientów, wysyłając do nich ankiety NPS z pytaniem o prawdopodobieństwo polecenia Twojej firmy.

Lepsze wyniki SEO – prawdziwe opinie pozytywnie wpływają na pozycjonowanie strony i produktów w wyszukiwarce Google.

Dodatkowa sprzedaż dzięki powracającym klientom. Rozwiązanie problemu klienta skutkuje jego większą lojalnością niż w przypadku klienta, który przeszedł proces zakupowy bez szwanku.

Monitoring opinii i wyników kampanii Rating Captain. Użytkownik może sam decydować, gdzie pozyskuje opinie, a o każdej nowej recenzji zostanie natychmiast poinformowany.

Widgety z opiniami pomagają przekonać klientów do jakości swoich produktów i usług. Dzięki wtyczce z widgetami można łatwo pokazywać pozytywne opinie na swojej stronie.

Gwiazdki ocen w wynikach wyszukiwania w Google – po zaimplementowaniu widgetów na podstronach produktowych w wynikach organicznych i płatnych pojawiają się gwiazdki ocen.

Automatyzacja komunikacji – już nie przegapisz żadnej opinii, a każdy Twój klient otrzyma odpowiedź na swój komentarz.

Zobacz naszą pełną ofertę na

Przed instalacją

 • Utwórz konto w Rating Captain (https://ratingcaptain.com).
 • Połącz wybraną platformę (np. Google) ze swoim kontem.
 • Dostosuj własny szablon zaproszenia i ustaw zasady ponownego wysyłania e-maili.
 • Zainstaluj aplikację Rating Captain w swojej witrynie WordPress.

Description

Rating Captain is an application that helps companies to enhance their image on review sites. Thanks to the analysis of the collected reviews, it allows you to easily draw conclusions from customer assessments. By applying artificial intelligence and predictive analysis with the help of Rating Captain, you can quickly grow your business and implement business improvements.
Check the possibilities of integrating WordPress with Rating Captain:
Collecting feedback – the application allows you to get real reviews from customers on every review site, e.g. Google, Facebook, Trip Advisor.
Emails, text messages, pop-ups – you can take advantage of a number of options for delivering a message to your customers asking for their feedback.
NPS surveys – automate customer satisfaction surveys by sending NPS surveys to your customers asking them about the probability of recommending your company.
Better SEO results – real reviews have a positive effect on the positioning of the website and products in the Google search engine.
Additional sales thanks to returning customers. Solving a customer’s problem results in his greater loyalty than in the case of a customer who went through the purchasing process unscathed.
Monitoring reviews and results of the Rating Captain campaign. The user can decide for himself where he obtains reviews, and he will be informed immediately about each new review.
Review widgets help convince customers of the quality of their products and services. Thanks to the widget plug-in, you can easily show positive reviews on your website.
Rating stars in Google search results – rating stars appear in organic and paid results after implementing widgets on product pages.
Communication automation – you will not miss any feedback anymore, and each of your clients will receive a reply to their comment.

Visit our website to see all features

Before Installation

 • Create an account with Rating Captain (https://ratingcaptain.com).
 • Connect the selected platform (e.g. Google) with your account.
 • Customize your own invitation template and set up email resend policy.
 • Install Rating Captain on your WordPress site.

Rezensionen

Alle 1 Rezension lesen

Mitwirkende & Entwickler

„Ratingcaptain-plugin“ ist Open-Source-Software. Folgende Menschen haben an diesem Plugin mitgewirkt:

Mitwirkende

Übersetze „Ratingcaptain-plugin“ in deine Sprache.

Interessiert an der Entwicklung?

Durchstöbere den Code, sieh dir das SVN Repository an oder abonniere das Entwicklungsprotokoll per RSS.

Änderungsprotokoll

1.0.0

 • First plugin version

1.1.0

 • Add product integration

1.2.0

 • Update readme